Produktové portfólio Podnikatelia


Hypotéka pre živnostníkov


Hypotekárne úvery sú živnostníkom poskytované rovnako ako zamestnancom. Jediný rozdiel je v dokazovaní príjmu. Zamestnanci predkladajú potvrdenie o príjme od zamestnávateľa. Živnostníci predkladajú daňové priznanie, ktoré musí byť kladné. Až na niektoré výnimky, živnosť musí trvať aspoň jeden rok, respektíve zdaňovacie obdobie a musí ísť o podnikateľa zapísaného v živnostenskom registri. Podnikateľ s pozastavenou či prerušenou živnosťou úver nemôže získať.

Živnostníci majú viacero možností ako získať hypotéku na bývanie:

1. Ste členom určitej komory napr.:
Lekárska komora, právny zástupca, lekárnik, daňový , audítor, notár, exekútor, geodet, autorizovaný architekt? Ak áno tak máte možnosť čerpať úver až do výšky 100% hodnoty nehnuteľnosti za rovnako výhodných podmienok ako bežný klient, ale s výhodou, že svoje príjmy zdokladujete len na čestné prehlásenie v banke.

2. Ste 100% vlastník firmy, ktorá sa zaoberá:
Advokáciu, audítorstvom, daňovým poradenstvom, medicínou, stavebným inžinierstvom, sprostredkovaním finančných služieb, sprostredkovaním predaja nehnuteľností? Ak áno , máte taktiež možnosť čerpať hypotéku na bývanie a banka Vám uzná Vaše príjmy (výška uznania závisí od banky)

3. Ste živnostník a máte veľký obrat:
Už skoro vo všetkých bankách Vám budú akceptovať 10% z obratu Vašej firmy, ktorý sa spriemeruje 12-timy a banka Vám príjem uzná.