Produktové portfólio Podnikatelia


Poistenie plodín


Poistenie plodín minimalizuje dôsledky vzniknuté pri živelných udalostiach (Krupobitie, požiare, víchrice, záplavy a povodne, rovnako ako extrémne podmienky počas zimného obdobia alebo neskoré jarné mrazy), čím sa znižuje riziko hospodárenia v poľnohospodárskych spoločnostiach.