Produktové portfólio Podnikatelia


Povinné zmluvné poistenie


Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP alebo poistenie zodpovednosti) je zo zákona povinné pre každého držiteľa resp. vlastníka motorového vozidla.

Sprievodca hlásením poistnej udalosti