Produktové portfólio Privátni klienti


Poistenie zodpovednosti za škodu z bežnej činnosti


Ide napríklad o škody, kedy susedov vytopíte pokazenou práčkou (je to rozdiel oproti vodovodnej batérii, ktorá je stavebnou súčasťou bytu!). Alebo náhradu za rozbitý televízor v predajni, ktorý zhodia vaše deti pri naháňačke. Prípadne dopravné nehody, ktoré spôsobíte ako chodec, cyklista alebo korčuliar.

Chyby robí každý, ale niekedy môžu stáť poriadne človeka veľa. Preto treba myslieť aj na ochranu pred nečakanými výdavkami, ktoré môže predstavovať náhrada za škodu, spôsobenú pri výkone svojho povolania. Zákon stanovuje povinnosť uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu vybraným profesiám, ako sú architekti, audítori, lekári a pod.

Ostatní zamestnanci sa pre poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania rozhodnú buď dobrovoľne alebo na základe nariadenia zamestnávateľa. Poistenie zodpovednosti za škodu môžete využiť nielen pri bežných škodách, ale tiež pri škode na zverenom majetku, na prepravovaných veciach a tiež na zverenom vozidle zamestnávateľa.

Každému klientovi vyberáme poistenie individuálne podľa pozície, na ktorej pracuje a škody, ktorú môže spôsobiť.