Produktové portfólio Privátni klienti


Bankový účelový úver


Úver je účelovo viazaný na obstaranie predmetu/služby. Zvyčajne to býva rekonštrukcia či modernizácia bývania, kúpa auta, či vyplatenie iných dlhov. Pri tomto úvere, klient musí predložiť banke doklady, ako použil požičané prostriedky.