Produktové portfólio Privátni klienti

Profi Leasing


Finančný leasing


Lízing predstavuje finančný prenájom vecí za stanovené splátky v rámci dohodnutého obdobia, pričom sa tieto po splatení záväzkov môžu stať majetkom nájomcu za stanovenú predajnú cenu. Vlastníctvo predmetu financovania môže prejsť po splatení lízingu a dohodnutej kúpnej ceny do vlastníctva lízingového nájomcu/klienta, ak ten prejaví záujem. Finančný lízing je určený pre fyzické osoby – nepodnikateľov, ako aj pre podnikateľské subjekty. Zákonom stanovená minimálna doba trvania lízingu je 36 mesiacov.