Produktové portfólio Privátni klienti


Životné poistenie


Životné poistenie je finančné zabezpečenie vhodné pre každého človeka, ktorý pracuje alebo má príjem a má záväzky voči svojej rodine alebo spláca pôžičky, prípadne si chce nasporiť peniaze na čokoľvek. Ide o dobrovoľné poistenie, ktoré kryje najmä smrť poisteného a v prípade variantu so sporením patrí do 3. piliera dôchodkového zabezpečenia.

Finančne zabezpečí vás i vašu rodinu aj vtedy, keď sa o ňu nebudete môcť postarať vy sami.

Životné poistenie pomôže vás i vašu rodinu finančne zabezpečiť v situáciách, ktoré vás môžu pripraviť o podstatnú časť príjmu a tak ohroziť nielen súčasný životný štandard, ale i aj vaše budúce plány, ciele či sny.

Na trhu existuje mnoho druhov i produktov životného poistenia, ktoré kryjú najrôznejšie riziká. Vyznať sa v nich a vybrať si pre seba a svoju rodinu tie potrebné krytia v správnej výške a zároveň za najlepšiu cenu, je náročné úloha.

Sme tu, aby sme vám odporučili a zabezpečili to najlepšie životné poistenie pre vás i vašu rodinu.

Pomôžeme vám pri nastavení rizík a poistných súm a tiež pri úprave už existujúceho životného poistenia podľa vašej zmenenej životnej situácie.

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne v závislosti od jeho potrieb, situácie a požiadaviek, a tým vám zabezpečíme výber a nastavenie životného poistenia na mieru.