Produktové portfólio Privátni klienti


Životné poistenie pre deti


Cieľom životného poistenia pre deti je nasporiť dieťaťu peniaze do budúcnosti, na základe stanovenej sumy, ktorú budeme či už v štvrťročných, polročných alebo ročných intervaloch prispievať do určitého veku dieťaťa.