Produktové portfólio Privátni klienti


Poistenie stavieb, domov a bytov


Majetok často krát klient ťažko nadobudne a práve preto si uvedomujeme význam majetku pre každého jedného z nás a jeho ochranu. V prípade ak je nehnuteľnosť financovaná hypotekárnym úverom, tak je poistenie nehnuteľnosti podmienkou banky aby bola nehnuteľnosť poistená na živelné pohromy. S nami klient získa zľavy až do výšky 40% z celkového ročného poistného.

Našim klientom ponúkame pomoc pri zabezpečení poistenia majetku - ich rodinných domov, bytov, chát a domácností.

Pomôžeme Vám pri príprave poistenia majetku dokončených i rozostavaných nehnuteľností, základného vybavenia domácnosti a tiež pripoistenia elektroniky, športových potrieb, umeleckých diel, zbierok, starožitností, šperkov, cenín atď.

Poistenie nehnuteľností je veľmi dôležité. Ochráni Vás pre tým najhorším.

Poistenie stavby sa vzťahuje na nasledujúci majetok - rodinný dom, byt, chatu, garáž, hospodárske budovy, altánky, prístrešky, bazény, oplotenie, slnečné kolektory a ďalšie vedľajšie stavby a to aj prípade, že sa vedľajšia stavba nachádza na inom mieste poistenia ako váš rodinný dom, byt alebo chata. Poistenie má ochrániť Váš majetok pred živelnými udalosťami, krádežou, vlámaním, lúpežným prepadnutím, poškodením dverí, zámkov ale aj pred skratom elektromotora.