ZigaForm version 6.0.3

ProfiBroker

Sme dostupní a pracujeme 100 % ONLINE  |  Premýšľate ako ušetriť na hypotéke alebo uvažujete nad vlastným bývaním ? Pomôžeme Vám na diaľku  |  Napíšte nám na info@profibroker.sk alebo nám zavolajte+421 948 890 584  |  Musíte si vybrať novú poistku alebo zisťujete, že tá existujúca nie je bez chyby ? Nemusíte tápať, poradíme Vám každý deň ONLINE alebo cez telefón  |  Napíšte nám na info@profibroker.sk alebo nám zavolajte +421 948 890 584  |  Vyplňte kontakty cez naše formuláre, pošlite nám email alebo zavolajte  |  Poradíme Vám bezpečne. Bez čakania. Na diaľku. A zadarmo.

Vstúpte do sveta investovania s dôverou

V dnešnom článku sa budeme venovať investovaniu a jeho základom. Pre nových investorov môže tento svet pôsobiť zmätočne. Avšak naším cieľom je poskytnúť vám jasný a zrozumiteľný návod, ktorý vám pomôže všetkému lepšie porozumieť a zistiť aké máte možnosti.

Porozumenie základom investovania

Investovanie je proces, kedy jednotlivci a organizácie alokujú svoje finančné prostriedky do rôznych aktív s cieľom dosiahnuť dlhodobý finančný rast a zhodnotenie svojich peňazí. Môže zahŕňať nákup akcií, dlhopisov, investičných fondov, zlata, nehnuteľností a iných aktív.
Investovanie je dôležité z niekoľkých dôvodov:

 • Peniaze samy o sebe strácajú na hodnote v dôsledku inflácie. Investovanie môže pomôcť udržať krok s infláciou a udržať si kúpnu silu vašich financií.
 • Umožňuje vám dosiahnutie dlhodobé finančné ciele: Ako je dôchodok, vzdelanie detí alebo kúpu nehnuteľnosti.
 • Poskytuje príležitosť na rast kapitálu. Môžete získať viac peňazí, než ste investovali.
 • Niektoré investície, ako sú akcie s dividendami alebo dlhopisy s úrokmi, môžu poskytovať pravidelný príjem.

Investovanie vedie k bohatstvu a finančnej nezávislosti, no súvisí s rizikami. Dôležité je mať dobrú prípravu a pochopiť základy investovania. Ďalšie časti článku sa budú venovať rôznym investičným možnostiam pre úspešné investičné dobrodružstvo.

Investičné možnosti pre nových investorov

Táto časť sa zameriava na porovnanie rôznych investícií a ich charakteristiku. Poznanie výhod a nevýhod vám pomôže určiť, ktorá možnosť zodpovedá vašim cieľom a tolerancii k riziku.

AKCIE

Výhody:

 • Môžu ponúknuť vysoký rast hodnoty, čo môže viesť k atraktívnym výnosom.
 • Mnoho spoločností vypláca dividendy akcionárom, čo môže poskytnúť pravidelný príjem

Nevýhody:

 • Akcie môžu byť veľmi volatilné a ich hodnota sa môže rýchlo meniť.
 • Investícia do akcií nesie riziko, že môžete stratiť časť alebo celý svoj počiatočný kapitál.


DLHOPISY

Výhody:

 • Dlhopisy zvyčajne poskytujú stály príjem vo forme úrokov.
 • Majú tendenciu byť menej volatilné ako akcie a sú považované za menej rizikovú investíciu.

Nevýhody:

 • Ďalšou tendenciou dlhopisov je ponúkať nižšie výnosy ako akcie.
 • Existuje riziko, že emitent dlhopisu nemusí byť schopný splniť svoje záväzky.


INVESTIČNÉ FONDY

Výhody:

 • Investujú do širokého spektra aktív, čo umožňuje investorom diverzifikovať svoje portfólio.
 • Fondy sú spravované profesionálmi, ktorí majú znalosti a skúsenosti v oblasti investovania.

Nevýhody:

 • Obvykle účtujú poplatky za správu, ktoré môžu znížiť celkový výnos.
 • Investori nemajú toľko kontroly nad aktívami, ktoré sú obsiahnuté vo fonde.


NEHNUTEĽNOSTI

Výhody:

 • Prenájom nehnuteľností môže poskytovať pravidelný pasívny príjem.
 • Hodnota nehnuteľností môže rásť v čase.

Nevýhody:

 • Investícia do nehnuteľností môže byť nákladná.
 • Nehnuteľnosť môže byť ťažko likvidná – môže byť ťažké ju rýchlo predať.


ZLATO

Výhody:

 • Aj malý kúsok zlata má veľkú hodnotu
 • Zlato je vysoko likvidné a preto ho môžete veľmi rýchlo a pohodlne speňažiť

Nevýhody:

 • Existuje riziko krádeže/straty tejto komodity
 • Fyzické zlato sa nestane pasívnym, resp. stálym zdrojom vášho príjmu. Neprináša pravidelný výnos, pretože negeneruje cashflow ako napríklad akcie či dlhopisy,

Každý investičný nástroj má svoje výhody a nevýhody. Voľba závisí od vašich cieľov, investičného horizontu a tolerancie k riziku. Je dôležité poriadne zvážiť, ako sa hodí do vášho portfólia.

Výber správnych investičných nástrojov

Správny výber investičných nástrojov je kľúčovým krokom pre úspešné investovanie. Nižšie sa pozrieme na to, ako informovane rozhodovať o vhodných nástrojoch, ktoré zohľadnia vaše ciele a preferencie.
Kritériá pre výber investičných nástrojov:

 1. Prvým krokom je definovať svoje ciele. Zistite, či hľadáte rast kapitálu, generovanie pravidelného príjmu alebo ochranu kapitálu.
 2. Je dôležité zvážiť, aké veľké riziko ste ochotní prijať, a zvoliť nástroje, ktoré zodpovedajú vašej tolerancii k riziku.
 3. Doba, počas ktorej chcete svoje peniaze investovať, hrá tiež úlohu. Krátkodobí investori môžu preferovať menej rizikové nástroje, zatiaľ čo dlhodobí investori môžu byť ochotní prijať vyššie riziko za vyššie potenciálne výnosy.
 4. Diverzifikácia môže pomôcť znížiť riziko a optimalizovať výnosy. Pokiaľ máte v portfóliu viac rôznych aktív, je pravdepodobnejšie, že ak jedna investícia utrpí stratu, ostatné ju môžu kompenzovať.

Pri výbere investičných nástrojov a je rozhodujúce konať informovane. Dôkladné preskúmanie a porovnávanie možností s ohľadom na vaše ciele a financie je nevyhnutné. Správnym výberom dosiahnete lepšie investičné výsledky.

Riadenie rizika pri investovaní

Tak ako sme už spomínali, investovanie prináša riziko, ktoré môže zahŕňať stratu kapitálu či nižšie výnosy. Správne riadenie rizika je kľúčom k úspešnému investovaniu. Teraz sa zameriame na efektívne riadenie rizík a minimalizáciu negatívnych dopadov.
Uistite sa, že investície máte rozložené tak, aby zodpovedali vašim cieľom a tolerancii k riziku. Ste konzervatívny investor? Uprednostnite väčší podiel dlhopisov a iných nízko rizikových aktív. Ste viac rizikovo orientovaní? Potom môžete mať väčší podiel akcií.
Používanie stop-loss a limitných príkazov môže pomôcť obmedziť straty a zaistiť zisk. Stop-loss automaticky predáva investíciu, pokiaľ jej cena klesne na určitú úroveň, čím znižuje potenciálnu stratu. Limitný príkaz naopak predáva investíciu, keď jej cena dosiahne určitý zisk.
Investovanie nie je o tom “nastaviť a zabudnúť“. Je dôležité pravidelne sledovať vývoj portfólia a reagovať na zmeny na trhu. To môže zahŕňať rebalancovanie portfólia, kedy presúvate prostriedky do tried aktív, ktoré sa odchýlili od vášho pôvodného cieľa.
Pochopenie rizík a používanie stratégií pre ich obmedzenie môže pomôcť zaistiť, že vaše investície budú lepšie chránené a dosiahnete svoje finančné ciele s menším stresom.

Nastavenie a sledovanie investičného portfólia

Skôr ako začnete, jasne si stanovte investičné ciele. Čo chcete dosiahnuť? Dôchodok, kúpu nehnuteľnosti, vzdelanie detí či iný finančný cieľ? Pomôže vám to určiť, koľko peňazí potrebujete a ako dlho budete investovať.
Sledovanie vývoja trhu a ekonomických udalostí pomôže pri rozhodovaní o zmenách v portfóliu. Buďte pripravení reagovať na zmeny na trhu.
Využívajte automatizované stratégie na investovanie, ako sú pravidelné nákupy prostredníctvom investičných fondov alebo automatické rebalancovanie. Toto pomôže zaistiť, že nedochádza k emocionálnym reakciám na krátkodobé výkyvy na trhu.
Pokiaľ si nie ste istí, ako spravovať svoje portfólio, neváhajte kontaktovať odborníkov Z PROFIBROKER FIN. Finanční poradcovia vám poskytnú cenné rady a pomôžu vytvoriť stratégiu, ktorá zodpovedá vašim cieľom.
A prečo investovať práve s ProfiBroker Fin?
Výhodou investovania s ProfiBroker Fin je prítomnosť našich finančných poradcov s dlhoročnými skúsenosťami. Neustále sledujú vývoj na investičnom trhu a sú pripravení pomôcť nastaviť portfólio presne podľa individuálnych potrieb klienta.
Veríme, že s týmito informáciami a s našou podporou môžete sebavedome nastúpiť na cestu investovania a dosiahnuť finančný úspech. Nezabudnite, že investovanie je dlhodobým proces, v ktorom sú trpezlivosť a disciplína tajomstvom k úspechu.
Prajeme vám veľa šťastia na vašej investičnej ceste!