ZigaForm version 6.0.3

ProfiBroker

Sme dostupní a pracujeme 100 % ONLINE  |  Premýšľate ako ušetriť na hypotéke alebo uvažujete nad vlastným bývaním ? Pomôžeme Vám na diaľku  |  Napíšte nám na info@profibroker.sk alebo nám zavolajte+421 948 890 584  |  Musíte si vybrať novú poistku alebo zisťujete, že tá existujúca nie je bez chyby ? Nemusíte tápať, poradíme Vám každý deň ONLINE alebo cez telefón  |  Napíšte nám na info@profibroker.sk alebo nám zavolajte +421 948 890 584  |  Vyplňte kontakty cez naše formuláre, pošlite nám email alebo zavolajte  |  Poradíme Vám bezpečne. Bez čakania. Na diaľku. A zadarmo.

Ste poistený, alebo len platíte poistné?

Ste poistený, alebo len platíte poistné!?

Pomerne často sa môžeme stretnúť s tým, že nám viac záleží na tom, aby sme mali pre prípad škody poistený hmotný majetok ako to, čo je zdrojom príjmov.

Prečo máme vo zvyku skôr chrániť majetok než to, čo je zo všetkého najdôležitejšie – teda ŽIVOT?

Odpovedí a dôvodov môže byť nespočetné množstvo, no filozofia priorít je v
tomto prípade jednoznačná. Ak nám to naše možnosti dovolia, životné poistenie je
základným nástrojom z finančného trhu, ktorý slúži v prvom rade na vykrytie výpadku
príjmu z dôvodu poistnej udalosti, ktorá zníži schopnosť zarábať peniaze a môže nám
zabezpečiť chýbajúci príjem.
Dôležitú informáciu, ktorú je potrebné si uvedomiť pred zriadením životného
poistenia je, že primárne NESLÚŽI na to, aby sme na ňom zarábali. Hlavnou úlohou je
vykryť tie najhoršie scenáre a zabezpečiť tak životnú úroveň aj pri nejakej závažnej
udalosti.
Za úplnú alebo čiastočnú náhradu by sme mohli považovať dostatočne vysokú
finančnú rezervu. Stretnúť sa v praxi s tým, že si niekto šetrí peniaze na vykrytie
nákladov na dlhodobé liečenie úrazu či choroby je veľmi výnimočný prípad. Máloktorý
klient uvažuje nad takou situáciou z horizontu jedného, dvoch rokov napríklad pri
existujúcej hypotéke a tvorbe rezervy na splácanie pri výpadku príjmu čím sa klient
môže dostať do finančných problémov.
Veľmi dôležitým parametrom bez ohľadu na výber spoločnosti a druhy pripoistení
je doba, na akú je poistná zmluva uzatvorená. Kratšia poistná doba môže byť celkom
lákavá cenou, no nevýhody v tomto prípade prevyšujú cenový rozdiel.
Ako sa teda dopracovať k riešeniu, ktoré bude zohľadňovať moju životnú situáciu a napĺňať moje potreby?

Tu je zopár krokov ako sa dopracovať k spokojnosti:


Analýza – jedine kvalitnou analýzou potrieb a aktuálnej situácie je možné dospieť k najvhodnejšiemu riešeniu.

Výber poisťovne – ideálnym spôsobom ako si vybrať, je nezávislé porovnanie ponúk a ich benefitov resp. nedostatkov, ktoré sú od poradcu veľmi cennou informáciou.

Nastavenie – pri nastavení poistnej zmluvy je dôležité vychádzať z analýzy a auditu existujúcich poistných zmlúv. Pri komplexnom krytí by nemali chýbať tieto pripoistenia:

 • Životné poistenie pre prípad SMRTI alebo úmrtia
 • Poistenie pre TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZOM
 • Poistenie KRITICKÝCH CHORÔB
 • Poistenie PRACOVNEJ NESCHOPNOSTI
 • Poistenie INVALIDITY

Nižšie uvedené riziká sa považujú skôr za doplnkové pripoistenia:

 • Poistenie DENNÉHO ODŠKODNÉHO NÁSLEDKOM ÚRAZU
 • Poistenie HOSPITALIZÁCIE
 • Poistenie CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU

…avšak v prípade poistnej udalosti a nepoistením uvedených rizík, môže poistená osoba nadobudnúť dojem nekomplexného krytia alebo zbytočného platenia poistného.

Zásadný vplyv na cenu majú aj okolnosti ako:

 • rizikové povolania
 • vykonávanie rizikových športov
 • profesionálna športová činnosť
 • zhoršený zdravotný stav
 • počet osôb na jednej poistnej zmluve
 • vek klienta


Zistiť viac

Ak si svoje existujúce zmluvy chcete dať skontrolovať alebo uvažujete nad uzatvorením novej poistnej zmluvy, tak nás môžete kontaktovať telefonicky alebo online .


Kontaktujte nás